Üyelik formlarından toplanan bilgiler, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır. Bu durum Sevgi Yuvası Tic. Ltd. Şti. tarafından taahhüt ve garanti edilir.

Kullanıcıların kişisel verileri haricinde, servis kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, müşterilere daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla bu servis iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Bu servis kullanıcılarının telefon numaraları en yüksek elektronik ve fiziksel standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Sevgi Yuvası Tic. Ltd. Şti.'ye aittir.

Tüm kullanıcı bilgileri internet güvenlik standardı olan SSL(HTTPS Protocol) Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.