ŞARTLAR VE KOŞULLAR
HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi olduğu, HTML5 servisleri destekleyen telefon, tablet ve bilgisayarlarla uyumlu, haftalık ücretlenen bir içerik servisidir.

HemenOgren sayfalarında bulunan veya hizmetlerini kullanan siz kullanıcı, aşağıdaki hüküm ve şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Eğer kabul etmiyorsanız, lütfen bu servisi kullanmaya devam etmeyiniz. HemenOgren Tic. Ltd. Şti. iş bu servis hükümlerini, üyelik şartlarını, gizlilik politikasını, genel site şartlarını ve/veya bu sitede yayınlanan diğer şartları, kuralları veya sözleşmeleri düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir değişiklikten sonra, servisin kullanımına devam edilmesi ve servisin sunduğu herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Genel Bilgiler
HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır.HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya üyelerin HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik ve/veya durumun icap ettirdiği yahut HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti.tarafından uygun bulunan tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. nezdinde varsa hesaplarının veya sunulan hizmetin kullandırıldığı platform veya kanalların güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti.'ye karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan her nevi hizmet veya ürün ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcının HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. nezdinde veya 3. Kişiler yahut kurumlar üzerindeki hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti.sorumlu tutulamaz.

HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri, matertalleri, verileri ve diğer unsurları HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, kullanıcı varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. ile kullanıcıları arasında HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir. HemenOgren sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. ve HemenOgren, HemenOgren Tic. Ltd. Şti. ‘nin iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır HemenOgren sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını HemenOgren sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

Servis Bilgisi
HemenOgren'in sahibi olduğu, HTML5 servisleri destekleyen telefon, tablet ve bilgisayarlarla uyumlu, aylık ücretlenen bir içerik servisidir Kullanıcılar servise kablosuz internet ve/veya mobil internet üzerinden ulaşabilirler. Kullanıcıları mobil internet üzerinden servisi kullanmakta ise, data ücretleri operatörlerin tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

ÜCRETLENDİRME
Türk Telekom, Vodafone: 68 TL'dir. Servis, kullanıcı iptal talebinde bulunmadıkça devam edecektir ve aylık otomatik yenilecektir. Tukcell: 36 TL'dir. Servis, kullanıcı iptal talebinde bulunmadıkça devam edecektir ve aylık otomatik yenilecektir.

Servisi Üyelik Bilgisi
Servis Başlangıcı: Kullanıcılar mobil internet ve kablosuz internet bağlantısı ile servisi alabilirler.

Mobil İnternet ile Bağlantı:
Türk Telekom(Avea) Kullanıcıları: Kullanıcı Türk Telekom mobil bağlantıya sahip ise, telefon numarası otomatik olarak algılanır. Kullanıcı servisi alma şartlarını kabul ediyor ise, onay kutucuğunu işaretledikten sonra onay kutucuğu altındaki üzerinde "TAMAM" yazan butona basmaları gerekmektedir. Butona basıldıktan sonra ücretlendirme denemesi sonrası, kullanıcı alım sürecini tamamlayarak servise erişim hakkı kazanacaktır. Kullanıcının servise istediği zamanda erişebilmesi için, kullanıcı adı ve şifre bilgisi SMS ile algılanan telefon numarasına iletecektir.
Turkcell Kullanıcıları: Kullanıcı Türkcell mobil bağlantıya sahip ise, telefon numarası otomatik olarak algılanır. Kullanıcı sayfa üzerinde "TAMAM" yazan butona basması gerekmektedir. Butona bastıktan sonra, kullanıcı eğer servisi alma şartlarını kabul ediyor ise tarafına SMS ile gönderilen şifreyi ekranda bulunan kutucuğa girip, üzerinde "ONAYLIYORUM" butona basması gerekmektedir. Butona basıldıktan sonra ücretlendirme denemesi sonrası, kullanıcı alım sürecini tamamlayarak servise erişim hakkı kazanacaktır. Kullanıcının servise istediği zamanda erişebilmesi için, kullanıcı adı ve şifre bilgisi SMS ile tarafına iletecektir.
Vodafone Kullanıcıları: Kullanıcı Vodafone mobil bağlantıya sahip ise, operatör bilgisini ve GSM numara bilgisini girdikten sonra üzerinde "TAMAM" yazan butona basması gerekmektedir. Butona bastıktan sonra, kullanıcı eğer servisi alma şartlarını kabul ediyor ise tarafına SMS ile gönderilen şifreyi ekranda bulunan kutucuğa girip, üzerinde "ONAYLIYORUM" butona basması gerekmektedir. Butona basıldıktan sonra ücretlendirme denemesi sonrası, kullanıcı alım sürecini tamamlayarak servise erişim hakkı kazanacaktır. Kullanıcının servise istediği zamanda erişebilmesi için, kullanıcı adı ve şifre bilgisi SMS ile tarafına iletecektir.
Kablosuz İnternet ile Bağlantı:
Kullanıcı kablosuz internet bağlantısına sahip ise, operatör bilgisini ve GSM numara bilgisini girdikten sonra üzerinde "TAMAM" yazan butona basması gerekmektedir. Butona bastıktan sonra, kullanıcı eğer servisi alma şartlarını kabul ediyor ise tarafına SMS ile gönderilen şifreyi ekranda bulunan kutucuğa girip, üzerinde "ONAYLIYORUM" butona basması gerekmektedir. Butona basıldıktan sonra ücretlendirme denemesi sonrası, kullanıcı alım sürecini tamamlayarak servise erişim hakkı kazanacaktır. Kullanıcının servise istediği zamanda erişebilmesi için, kullanıcı adı ve şifre bilgisi SMS ile tarafına iletecektir.Servis Süresi:
Servis iptal edilmediği sürece abonelik otomatik devam edecektir ve haftalık olarak yenilecektir. Servis süreci boyunca kullanıcı servis yenilenmeden önce ve yenilendikten sonra hatırlatıcı SMS alacaktır. Servis İptali: İptal yazarak 3544’e göndererek servisi iptal edebilirsiniz. Servis iptal edilse de servis bedelinin tahsil edildiği dönem süresince servis faydasından yararlanılabilir. Servis süresi bitiminden evvel iptal halinde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Şikayet ve Öneriler:
Servis iptali ve servis ile ilgili şikayetleriniz ve sorularınızı mail ve telefon yoluyla iletebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri: 02167790366
E-Posta: [email protected]